OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Lengre farspermisjon er blinket ut som Kristelig Folkepartis vinnersak ved valget i høst.— Dagens permisjonsordning på bare fire uker har vært meget vellykket. Fire av fem nybakte fedre benytter seg av ordningen. Jeg har stor tro på at det er flertall i Stortinget for å utvide permisjonstiden til ti uker, sier Odd Anders With, politisk nestleder i Kristelig Folkeparti.Han er overbevist om at reformen er verdt kostnadene. Kun for far Slik KrF har tenkt reformen, skal den helt og holdent være reservert faren. Moren skal ikke kunne overta noe av permisjonstiden hvis faren har motforestillinger mot å være hjemme.Når KrFs landsmøte åpner på Hell i Stjørdal i morgen ettermiddag, er det imidlertid det dårlige samarbeidsforholdet til Arbeiderpartiet og regjeringen som blir hovedtema i den politiske debatten.KrF vil sparke statsrådene Trond Giske, Karita Bekkemellem Orheim og Tore Tønne ut av regjeringen. Provoserende statsråder - Disse tre statsrådene har provosert oss mest i året som er gått, og derfor er det dem vi aller mest ønsker å skifte ut, sier Odd Anders With.With sier til Bergens Tidende at kirke- og utdanningsminister Giske står for en sentralstyring som KrFere er mektig lei av. Det gjelder både overfor trossamfunn og i skolepolitikken.- Barne- og familieministeren er arrogant og lite romslig i verdidebatten, og har dessuten en ubendig hang til å styre familiers hverdagsvalg, sier han. - I vrangstrupen With mener at KrF-folk har fått Karita Bekkemellem Orheim i vrangstrupen fordi hun driver bevisst desinformasjon om kontantstøtten.- Statsråden påstår at støtteordningen ikke har ført til at foreldre og barn har fått mer tid sammen. Hun vet at dette ikke er sant. - Hva er galt med Tønne?- Helseministeren opptrer i sterk kontrast til forgjengeren Dagfinn Høybråten når det gjelder viktige etiske saker som har med gen- og bioteknologi å gjøre. Utspill om fosterdiagnostikk understreker dette. Men det største problemet med Arbeiderpartiet er at det er direkte umusikalsk i mange verdispørsmål, mener Odd Anders With. Skuffet over Venstre - Er Senterpartiet og Venstre mindre "umusikalske" når de vil gi homofile par adopsjonsrett?- Det er ikke til å legge skjul på at vi er skuffet, særlig over Sp. Men begge partier har full rett til å markere hvor de skiller lag med KrF. Denne saken skal ikke hindre et godt samarbeid hvis vi får regjeringsmakt igjen, forsikrer Odd Anders With, politisk nestleder i Kristelig Folkeparti.