Stortingsvalget snudde opp ned på den økonomiske hverdagen hos tidligere samarbeidspartier. Valgresultatet får til dels dramatiske følger for partistøtten som regnes ut på grunnlag av antallet stemmer hvert av partiene oppnådde.

Høyre fikk den kraftigste trøkken, ettersom partistøtten nå blir skåret ned med en tredjedel — eller mer nøyaktig: fra 36 til 24 mill. kroner. Men situasjonen oppleves omtrent like brutal for Kristelig Folkeparti som også får støtten beskåret med minst en tredjedel. Partiet må nøye seg med rundt 14 mill. kroner. I tillegg til å miste 7,1 mill. kroner i ordinær statsstøtte, forsvinner 1,2 mill. kroner i støtte til informasjonstiltak.

— Dermed må vi redusere staben med fire årsverk ved partikontoret i Oslo. Dessuten må vi vurdere hva vi skal gjøre med en del av fylkeskontorene. I tillegg ser vi oss nødt til å legge ned partiavisen Folkets Framtid, som berører syv ansatte, sier KrFs generalsekretær Inger Helene Venås til Bergens Tidende.

Venstre gjeldfritt

For Høyre er situasjonen noe mer uklar når det gjelder de personellmessige konsekvensene. Generalsekretær Trond Reidar Hole sier imidlertid i en kommentar til BT at «vi må helt sikkert nedbemanne noe».

Mens KrF og Høyre fikk en nesestyver av velgerne, opplevde Venstre, som det tredje regjeringspartiet, en medvind som det ikke har opplevd maken til på førti år! Ved å øke stortingsgruppen fra 2 til 10 mandater stiger partistøtten med nesten 5 mill. kroner i året. Venstres organisasjon kan dermed «gasse» seg med nær 13 mill. kroner i støtte.

— Nei, noen ekstravaganse er det likevel ikke tale om. Men vi står friere og kan bygge opp et valgkampfond og dessuten styrke partiorganisasjonen. Og for første gang er Venstre i år et gjeldfritt parti. Dette er en helt ny verden for oss som har vært nødt til å snu på hver krone! jubler generalsekretær Terje Breivik.

I tillegg får Venstres stortingsgruppe nesten 6 mill. kroner i økt statsstøtte, og kan dermed ansette en rekke nye rådgivere hos Lars Sponheim & Co.

Frp og Ap på solsiden

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble de store vinnerne ved valget, også når det gjelder økning i statsstøtten.

Frps generalsekretær Geir Mo opplyser til BT at partiet heretter vil få ca. 40 mill. kroner i støtte i året - en økning på ca. 14 mill. kroner. Frp økte antall representanter fra 26 til 38. Med økt statsstøtte satser Frp først og fremst på kompetansebygging og i beskjeden grad på å utvide staben, sier Geir Mo.

For Arbeiderpartiet er den økonomiske situasjonen like oppløftende som for Frp. Men det er bare fire år siden Ap gikk på en durabelig smell ved valget og tapte mer i statsstøtte enn det denne gangen får i påplussing.

Ifølge kontorsjef Karl Erik Høegh ved partikontoret på Youngstorget blir det en økning i statsstøtten på om lag 17 mill. kroner. Dermed får partiet ca. 57 mill. kroner i støtte, så sant Stoltenberg-regjeringen i det justerte budsjettforslaget for 2006 holder fast på totalbeløpet på 190 mill. kroner som Bondevik-regjeringen har foreslått i støtte til partienes hovedorganisasjoner.

Men det er ennå ikke avgjort hvordan Ap vil disponere de økte midlene.

For Senterpartiet blir det beskjedne endringer i partistøtten, mens SV etter det dårlige valgresultatet må nøye seg med ca. 16 mill. kroner, som er en reduksjon på 6-7 mill. kroner i året.