Det var så vidt det ikke ble flertall på landsmøte for å avvikle statskirken. Med 103 av 194 stemmer ble det vedtatt å beholde statskirken inntil videre. Men samtidig ble det vedtatt at partiet skal arbeide videre for en nyordning av forholdet mellom stat og kirke fram til landsmøtet i 2009.

— Jeg er skuffet, men ser at det går min vei likevel. Det tar bare litt tid, sa Otto Strand i partiets sentralstyre etter avstemningen. Han hadde fremmet et eget forslag om full avvikling av dagens statskirkeordning.

Partileder Dagfinn Høybråten karakteriserer vedtaket som en mellomvei som han kan akseptere, selv om han kunne ha ønsket seg andre formuleringer. I landsmøtevedtaket blir det understreket at Kristelig Folkeparti ønsker en fortsatt folkekirke forankret i Grunnloven.

Unge kvinner

De unge kvinnene er på full fart inn i ledende stillinger i Kristelig Folkeparti. Fra før av er Dagrun Eriksen partiets første nestleder, og lørdag ble 25 år gamle Inger Lise Hansen valgt som 2. nestleder.

— Hun slo meg med to år, sa tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til NTB etter valget. Bondevik var selv 27 år gammel da han ble valgt som nestleder i partiet. Han var til stede på landsmøtet i Molde der han også ble valgt til æresmedlem i partiet.

Inger Lise Hansen omtales som liberal i partiet. Blant annet skal hun ha et mindre konservativt syn på homofilt samliv enn de fleste av sine partifeller. Dette vil hun ikke utbrodere overfor NTB, men sier at hun følger partiets linje når det gjelder homofil adopsjon.

Alkohol og homofile

— Jeg tror homofile kan være gode omsorgspersoner, like gode som alle andre. Samtidig tror jeg at et barn trenger både en mor og en far, sier Inger Lise Hansen.

Den liberale holdningen gjelder ikke hennes personlige forhold til alkohol – Inger Lise Hansen er totalavholdende. I EU-spørsmålet har hun et klart ja-standpunkt og i stat-kirkespørsmålet er holdningen like klar:

— Vi trenger en kirke som styrer seg selv. Derfor trenger vi også en endring for dagens statskirke, sier hun.

Går langt for miljøet

Hansen er villig til å gå langt i miljøpolitikken, og i likhet med partileder Dagfinn Høybråten sier hun at Norge ikke kan kjøpe seg fri fra sine klimaforpliktelser i samme grad som statsminister Jens Stoltenberg legger opp til.

Hennes syn på klimapolitikken innebærer store endringer transport- og energisektoren. Og i et av landsmøtevedtakene heter det også at det særlig er transportsektoren som bidrar til Norges utslipp av klimagasser og til lokal luftforurensning.