Den landsomfattende målingen som Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende denne uken gir Kristelig Folkeparti en oppslutning på bare 4,6 prosent. Så dårlig oppslutning har KrF aldri hatt i sin over syttiårige historie. Ved stortingsvalget i september fikk KrF 6,8 prosent. Årelatingen denne gang er kommet både Arbeiderpartiet og Frp til gode.

— Dette var veldig skuffende, og jeg har vanskelig for å forstå at vi skulle få en så sterk tilbakegang. Dette er for dårlig for et parti som har ambisjoner om å være det største sentrumspartiet. Men nå har vi heldigvis god tid på oss til å bygge partiet opp igjen frem mot lokalvalget i 2007, sier KrFs nestleder Knut Arild Hareide.

- Skatteletten dominerte

Han mener at noe av forklaringen på den lave oppslutningen er at det har vært veldig stille om KrF etter valget. Dessuten opplevde nok mange av partiets tidligere velgere at velferdsoppgavene kom helt i skyggen av skatteletten under Bondevik-regjeringen.

— Begynner mismotet å ta overhånd i partiet?

— Nei, slett ikke. Stemningen er god, og det er en konstruktiv vilje til å komme på offensiven. En måling som dette er selvsagt alt annet enn hyggelig, men den skal ikke greie å distrahere oss, sier Hareide.

Må vente noen måneder

— For KrF er det nok behov for samling i bånn, for det tar tid å komme over et så dårlig valgresultat som det partiet opplevde i år. Det teller også med at KrFs mest synlige frontfigur, Kjell Magne Bondevik, er ute av politikken. Dagfinn Høybråten har heller ikke vist seg å ha det taket på velgerne som man hadde håpet på i partiet, sier professor og valgforsker Bernt Aardal i en kommentar til meningsmålingen.

Aardal mener likevel at det er for tidlig å trekke bastante slutninger, for etter et valg vil det alltid gå fem-seks måneder før man kan lese hvor sterkt et parti står. Han minner for øvrig om at KrF hadde større lekkasje til partiene til venstre fremfor til høyresiden, ifølge valgdagsmålingene.

Ap og Høyre vinnere

Seniorkonsulent Idar Eidset i Norsk Respons AS sier på sin side at allerede tidlig i oktober fikk instituttet en klar indikasjon på at KrF tapte terreng i forhold til valgresultatet. Derfor er han ikke så overrasket over at partiet har mistet ytterligere oppslutning.

Meningsmålingen viser ellers at både Arbeiderpartiet og Høyre er vinnere denne gang. Det største regjeringspartiet har gått frem med 1,7 prosentpoeng - til 34,4 prosent. Høyre har økt fra 14,1 prosent ved stortingsvalget til 16,8 prosent på denne målingen.

Aardal er overrasket over at Høyre har fått så høy oppslutning, sammenliknet med andre målinger som er gjort etter valget.

Brukbart for Venstre

Sammen med KrF har også Venstre gått litt tilbake og får 5,0 prosent oppslutning. Selv om en del av valgsuksessen skyldtes taktisk stemmegivning, har partiet beholdt mange av sine velgere, understreker Idar Eidset.

På regjeringssiden har verken SV eller Senterpartiet opplevd økt tilstrømning av sympatisører etter valget. Denne målingen viser snarere et visst frafall.

For Fremskrittspartiet er det små bevegelser.

— De to blokkene har omtrent like stor oppslutning som de fikk ved valget, konstaterer Eidset.