Kraftsalvene kommer tett i forbindelse med at kirke— og utdanningskomiteen i Stortinget onsdag avga innstilling til budsjett for Utdanningsdepartementet.

Regjeringspartiene øker kuttene til de private høyskolene enda mer enn regjeringens forslag.

Intoleranse

– Det er iøynefallende at de rød-grønne bare gir til dem de har sans for og straffer dem de ikke liker. Dette røper en intoleranse som vil ramme frittstående skoler og frikirkelig byggevirksomhet sterkt, sier Ola T. Lånke (KrF).

Han mener at miljøene rundt disse skolene ikke har noe Soria Moria å se fram til.

– Dette er skoler som fyller en viktig plass i utdanningssystemet og det er uforståelig at disse skal utsultes på denne måten, sier Lånke.

Han viser til at Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen får ytterligere 2 millioner kroner kutt, slik at bevilgningsreduksjonen i alt blir på 3,5 millioner kroner.

– Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn en lite vennlig handling og et signal om at Ap, SP og SV ikke liker dem. Det hadde vært mest realt om de hadde sagt det rett ut, sier Lånke.

Religionsfriheten i fare

Han peker videre på at all statsstøtte til oppføring av forsamlingslokaler utenfor Den norske kirke fjernes helt. Dette mener han vil ramme flere menigheter og kristne samfunn som har satt i gang bygging der statstilskudd var tatt med i budsjettet.

– Dette tilskuddet har vært en viktig forutsetning for full religionsfrihet i Norge. Det er alvorlig når regjeringen ikke engang sørger for en overgangsordning, sier Lånke.