— Jeg har forståelse for reaksjonen, men vi må sette oss nærmere inn i saken før vi kommenterer den ytterligere. Dette er ikke første sak hvor Arbeiderpartiet forsøker å instruere Kirken, sier Svarstad Haugland.

Hun er positiv til at Kirken skal forholde seg til likestillingsloven, men mener at det er Kirken selv som må bestemme om loven skal gjelde for dem.

Svarstad Haugland mener at man må respektere at Kirken er et trossamfunn, og ikke en hvilken som helst organisasjon.

NTB

Bør homofile få jobbe som prester? Gi din stemme her og se hva de andre BT-leserne mener!(Målingen er ikke vitenskapelig, kun et upresist uttrykk for stemningen blant leserne våre.) Greit at kirken tvinges? Har staten rett til å blande seg inn i hvem kirken ansetter, eller bør kirken få avgjøre slikt selv? Delta i debatten!