Både hun selv, Kjell Magne Bondevik og andre sentrale partifolk valgte å komme med klare oppfordringer til salen, men fikk likevel 92 stemmer mot seg.Statskirken var det eneste temaet som skapte noe særlig spenning på KrF-landsmøtet. I utgangspunktet var det ikke lagt opp til noen stor debatt om dette, men landsmøtet ville det annerledes og byttet ut den planlagte EU-debatten med kirkepolitikk. I avstemningen gikk et stort mindretall inn for å oppløse de formelle båndene mellom kirke og stat.

–I slike debatter er partiledelsen usikker. Skal vi følge med og ta det resultatet som kommer, eller skal vi engasjere oss og risikere å lide nederlag? Jeg tror de fleste av oss kan leve med nederlag, men vi valgte å engasjere oss i debatten, sier Svarstad Haugland.

Situasjonsbestemt Hun framhever at mange i partiet er prinsipielle motstandere av statskirken, men at noe av motstanden er mer situasjonsbestemt. Mange er svært kritiske til det de mener er Ap-regjeringens overkjøring av kirken, blant annet når det gjelder likestillingsloven og ansettelse av homofile prester. Også sentrumsregjeringens utnevnelse av biskop Gunnar Stålsett er et sårt punkt. Men KrF har også varme tilhengere av statskirken blant sine medlemmer.

–Hvis jeg skulle sagt nei til statskirken nå, ville det vært et standpunkt i affekt. Vi har tid til å tenke oss om. Men hvis kirken ikke får økt selvstyre, vil det bli en ny debatt på neste KrF-landsmøtet, og da er jeg slett ikke sikker på hva partiet og jeg selv vil si, sier KrF-lederen.

Nøkternt program Ledertrioen Valgerd Svarstad Haugland, Einar Steensnæs og Odd Anders With er svært fornøyde med et landsmøte som har gitt ledelsen full støtte i alle de viktigste spørsmålene. Regjeringsspørsmålet har vært et ikke-tema — verken tilhengerne eller motstanderne av regjeringssamarbeid med Høyre har markert seg.

Senterpartiet har stort sett gått fri for kritikk, til tross for de provoserende landsmøtevedtakene om homofiles adopsjonsrett, privatskoler og kontantstøtte. Sentrumsalternativet har fått full tilslutning.

Nestleder Einar Steensnæs, som er leder i programkomiteen, sier seg tilfreds med at det vedtatte partiprogrammet er nøkternt og ansvarlig:

–Det er kommet inn noen ekstra løfter, men dette er ikke noe ekspansivt program. Vi skal langt tilbake for å finne et KrF-program som er mer nøkternt, og har bevisst forsøkt å holde oss innenfor en økonomisk ramme som det er mulig å realisere, sier han.

NTB