Dermed påførte landsmøtet sin leder Dagfinn Høybråten og statsminister Kjell Magne Bondevik et forsmedelig nederlag.

De har begge talt varmt for at Norge bør avholde folkeavstemming både før Norge går i forhandlinger med EU og etter at forhandlingsresultatet er klart.

Men landsmøtet mener det er nok med en folkeavstemming etter at forhandlingsresultatet er klart, noe stortingsrepresentantene Ingebrigt Sørfonn og Per Steinar Osmundnes gikk inn for i BT lørdag.