Etter at han var valgt med akklamasjon, viste deler av landsmøtet en liten, dannet protest ved valget av nestledere, spesielt ved valget av andre nestleder Inger Lise Hansen.

I en skriftlig avstemning ble første nestleder Dagrun Eriksen gjenvalgt mot fire blanke stemmer. Inger Lise Hansen ble også gjenvalgt, men mot 27 blanke stemmer.

FORNYET TILLIT: Dagfinn Høybråten er fortsatt leder for KrF.
SCANPIX