Undersøkelser gjort av Stiftelsen Kirkeforskning viser at kun åtte prosent svarer klart ja på spørsmålet om de trenger hjelp til å gi barna en kristen oppdragelse. 26 prosent trenger "noe" hjelp, mens 52 prosent mener de ikke trenger hjelp overhodet.

I oktober i fjor foreslo Regjeringen gjennom kultur— og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland å innføre frivillig, statsfinansiert dåpsopplæring for barn fra dåpen til myndighetsalder.

Den planlagte dåpsopplæringen skal totalt være på 315 timer inkludert konfirmantundervisning på 45 timer. Ordningen skal blant annet bruke skolenes lokaler etter skoletid. Undervisningen skal være i kirkelig regi.

Innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomitéen skulle ha vært klar denne uka, men nå er saken utsatt i minst to måneder. Flertallet i komiteen vil ha svar på en rekke spørsmål som om behov og organisering av tilbudet.

Arne Sortevik, som er fraksjonsleder for Frp i komiteen, er kritisk.

— Kirken har jo nettopp spilt ut at den har en økonomi preget av krise, og så ber man altså om 250 millioner til et program! I tillegg går vi i retning et skille kirke-stat. Hvordan skal denne reformen finansieres etter skillet? spør han.

(NTB)