— Hvis svenskene og danskene setter ned avgiftene mer, øker presset mot norske avgifter ytterligere, sier Sanner til NTB.

Han understreker at han ikke vil følge svenske og danske avgiftsreduksjoner slavisk og at reduksjonen i Norge må skje «over tid». Men hvor lang tid sier han ingen ting om.

— Jeg kan ikke si om dette vil skje i inneværende stortingsperiode, sier Sanner.

— Ikke i sommer, iallfall.

Til Klassekampen sier Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talskvinne Siv Jensen at Norge må følge etter når Sverige og Danmark trolig kutter alkoholprisene enda mer.

— Men vi endrer ikke alkoholavgiftene midt i sommerferien. Vi får se hva regjeringen gjør i budsjettet til høsten, sier Aps avgiftspolitiske talsmann, Svein Roald Hansen, til NTB.

Han minner om at regjeringen foreslå økte alkoholavgifter i revidert nasjonalbudsjett og at Ap ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om 17 prosent lavere alkoholavgift i 2001.

Het potet

Også Ap mener avgiftskutt er nødvendig. «Avgiftskutterne» er dermed i flertall på Stortinget, men det er langt fra sikkert at det betyr billigere alkohol.

— Spørsmålet er om det er flertall i regjeringen, påpeker Aps avgiftspolitiske talsmann Svein Roald Hansen overfor NTB. Alkoholavgiftene er en het potet for regjeringen, for Kristelig Folkeparti vil på ingen måte senke avgiftene. Også Høyre erkjenner at lavere avgifter kan gi uheldige utslag i form av økt konsum.

— Senker vi avgiftene, må vi trappe opp det holdningsskapende arbeidet, sier Sanner. Venstre signaliserer at også de kan gå inn for lavere avgifter om svenskene og danskene reduserer sine alkoholavgifter.

— Det må vi vurdere hele tiden for at forskjellene i avgiftsnivået ikke skal bli for store, sier parlamentarisk leder Trine Skei Grande til NTB.

Redusert med 25 prosent

De senere årene har norske alkoholavgifter blitt redusert med 25 prosent for å bøte på økende grensehandel og illegal omsetning. Men prispresset fortsetter. Tirsdag ble det kjent at Danmark og Sverige vurderer å senke alkoholavgiftene ytterligere på grunn av økende handelslekkasje til Tyskland og Baltikum.

I Norge er 1 liter sprit med 40 volumprosent alkohol avgiftsbelagt med hele 222 kroner. Til sammenligning er avgiften i Sverige 185 kroner. I Danmark er avgiften bare 68 kroner, mens tyskerne bare betaler 43 kroner i avgift på en liter sprit.

I Polen og Baltikum er avgiftsnivået enda lavere.