— Det kan godt hende at partiet kommer styrket ut av denne situasjonen. Når vi går inn i valgkampen, vil to viktige saker stå i fokus hos KrF: familiepolitikk og omsorg. Utover våren vil regjeringen dessuten markere dette bl.a. gjennom familiemeldingen, styrking av barnevernet og barnehagene, og retningslinjer for kvalitet i eldreomsorgen.

— Hvordan forklarer du at det står så dårlig til for KrF på målingene?

— Det er nok mange ting. Med kommuneøkonomien er det forståelig misnøye, men der er det satt i gang et arbeid for å bedre balansen mellom kommunenes utgifter og inntekter. De økte strømprisene har selvsagt også hatt virkning på opinionen. Men vi må ikke glemme at en gjennomsnittsfamilie ifølge beregninger har spart ca. 40.000 kroner i de siste ti år etter at kraftmarkedet ble liberalisert, sier Kjell Magne Bondevik.