– Anniken Huitfeldt er åpen, sentrumsorientert og verdiorientert, sier Høybråten.

Han forventer at hun bruker mer tid på å utrede følgene av den nye ekteskapsloven før den blir oversendt Stortinget.

Spennende valg

KrFs Dagrunn Eriksen mener Huitfeldt er et spennende valg. Hun viser ikke minst til hennes motstand mot en tredeling av fødselspermisjonen.

– Måten Huitfeldt argumenterer på, viser at hun forstår det til tider umenneskelige krysspresset som kvinner i dag blir utsatt for, sier Eriksen til NTB.

Eriksen skryter også av Huitfeldts samarbeidsvilje.

– I komiteen har hun lyttet til argumenter og foretatt reelle vurdering av dem. Jeg håper hun tar med seg denne egenskapen som statsråd, sier Eriksen.

Positiv

Også leder av familie— og kulturkomiteen på Stortinget, KrFs May-Helen Molvær Grimstad, er positiv til valget av Huitfeldt.

– Hun er en konstruktiv person og ikke akkurat en som har gått i strupen på KrF, sier Molvær Grimstad til NTB.

Hun håper den nye barne- og likestillingsministeren vil sørge for mer politisk oppmerksomhet om barnevernet.

– Videre håper vi den nye statsråden vil kjempe for at fedre skal få selvstendig rett til fødselspermisjon og for en utvidelse av pappakvoten til ti uker, sier Molvær Grimstad.