Ekteskap bør i fremtiden inngås borgerlig og ikke i kirke. Kirkebryllup bør heretter bare være en seremoni

Dette er ett av forslagene i KrFs strategi utvalg, som ble presentert i formiddag.

Begrunnelsen er todelt: Hensynet til andre religioner og problemene homoekteskap i kirken skaper for Kristelig Folkeparti. Håpet er at dette blir mindre belastende så lenge selve ekteskapet er borgerlig.

I tillegg foreslås det at paragrafen som krever at tillitsvalgte skal være bekjennende kristne endres til et krav om at tillitsvalgte må dele partiets grunnsyn og verdier.

Utvalgsleder Dagrunn Eriksen sier at det ikke finnes raske løsninger for KrF.

— Partiet må være forberedt på en lang tids alenegang, fordi vi vil jobbe for et sentrumsalternativ hele veien, sier hun.

På sikt kan det bli aktuelt å samarbeide med både Høyre og Arbeiderpartiet dersom de vender kursen mot sentrum.

— Det er helt utelukket å samarbeide med Fremskrittspartiet og SV, sier Eriksen.

Dagrunn Eriksen vil ikke svare på spørsmål fra bt.no om hun er den rette til å lede partiet når Dagfinn Høybråten går av på landsmøtet neste år.

Utvalget fremmer flere forslag som trekker partiet i en mer radikal retning:

Hva mener du om strategidokumentet — si din mening!