Det bekrefter partileder Dagfinn Høybråten.

– Men vi har ingen konkret fremdriftsplan for dette i dag. Uansett blir det en lang prosess. En slik endring av våre lover vil kreve vedtak på to påfølgende landsmøter, sier Høybråten.

Er på velgerjakt Kravet til kristen bekjennelse har stått der helt siden KrF ble stiftet i 1933.

Høybråten sier at dagens partiledelse står samlet om at de ville formulert seg annerledes hvis lovene skulle lages nå.

– Vi er på velgerjakt hos alle verdibevisste velgere, også dem som har en annen religiøs tro. Ja, også hos dem som ikke har noen tro, legger han til.

Høybråten sier at saken ikke står på partiets dagsorden, men han er sikker på at KrF har takhøyde nok til å ta debatten når den kommer.

– Dette er dynamisk. KrF er dramatisk endret på 75 år, og denne endringen vil fortsette, sier han.

– En modningsprosess

Han sier at KrF er opptatt av religionsfrihet, og allerede har en rekke medlemmer som ikke deler den kristne troen.

Men å fjerne bekjennelsesparagrafen handler først og fremst om en modningsprosess i partiet.

– I fremtidens samfunn kan det bli enda viktigere å stå sammen med folk som har en annen tro. Jeg har stadig møter i moskeer, og treffer både muslimer og andre. Så bare vent og se, sier Dagfinn Høybråten.

ØNSKER TAKHØYDE: – Jeg treffer både muslimer og andre. Så bare vent og se, sier Dagfinn Høybråten.
Scanpix