– Nok en gang har vi fått bekreftet at vi står overfor store utfordringer, og at klimaendringene vil slå skjevt ut geografisk, sier KrFs miljøpolitiske talskvinne Line Henriette Holten Hjemdal til NTB, samme dag som FNs nye klimarapport legges fram.

Hun mener det nå er det viktig at vi får kunnskap om klimautfordringene, slik at vi kan tilpasse oss og samtidig finne ut på hvilke områder vi må legge om på.

– Derfor er det kjempeviktig at vi får økt forskningsinnsatsen på klimaområdet, også når det gjelder forskning på alternative energikilder, sier Hjemdal.