• Konjunkturavgiften var ikke noe feilgrep, men den fikk en del konsekvenser som ikke var heldig, sier KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland.

Tirsdag ettermiddag ble Arbeiderpartiet og sentrumspartiene enige om å fjerne hele konjunkturavgiften for næringsbygg. Svarstad Haugland mener det var en riktig beslutning ut fra de konsekvensene konjunkturavgiftene viste seg å få.

— Det er blitt veldig mye oppmerksomhet rundt konjunkturavgiften. Det viste seg vel at virkningen av den ble for sterk. Vi ønsket å dempe en del byggeaktivitet i pressområdene, men dempingen skjedde kanskje i større grad i en del områder hvor det ikke er så stort press, sier KrF-lederen til NTB.

NTB