Men det er ikke tallet 34.660 som skremmer samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Det er konsekvensen av å ikke bruke beltet når det virkelig smeller som bekymrer.

41 prosent av de omkomne på norske veier i 2006 brukte ikke bilbelte. Nå foreslår statsråden at boten for ikke å bruke belte økes til 1.500 kroner.

— Dersom alle benytter bilbelte til enhver tid, vil det trolig bli 40 færre drepte ved bilulykker hvert år, sier Navarsete.

For å gjøre trafikken enda tryggere foreslår altså samferdselsstatsråden å doble gebyret for dem som kjører uten å belte seg.

Høy lydighet

Dagens sats på 750 kroner har altså ikke vært nok til å skremme alle i bil på med beltet.

Likevel kjører langt de fleste sjåfører og forsetepassasjerer fastspent. I fjor brukte 90 prosent bilbelte ved kjøring i byer og tettsteder, mens tallet steg til 94 prosent på resten av veinettet.

Men dette er ikke nok for Liv Signe Navarsete. Hun vil høyere.

— Bruk av bilbelte påvirker ikke i seg selv tallet på ulykker, men det gjør det mindre sannsynlig å bli skadet. Undersøkelser viser at bruk av belte i forsetet reduserer faren for å bli drept med 40 - 50 prosent, sier hun.

Nå har hun sendt ut forslaget om dobling av boten, til offentlig høring. Så kan både organisasjoner og enkeltpersoner uttale seg.

Alle skal med.

Fra 1. november blir det også obligatorisk for drosjesjåfører å belte seg fast under kjøring. Denne yrkesgruppen er den siste som har hatt unntak, ut fra rent hensiktsmessige årsaker. Men nå har Norges Taxiforbund stilt seg bak ønske om at også deres sjåfører blir med.

— Hvordan er beltesituasjonen i regjeringens svarte limousiner, med sotet glass uten innsyn?

— Å, du, vi er veldig nøye med å bruke belte, både sjåførene og hele regjeringen, sier samferdselsministeren.

Hva synes du om bøtesatsene? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.