Dersom forskning viser at fisken lider under fangst og oppdrett kan det tvinge frem kostbare omlegginger for fiskeri— og oppdrettsnæringen. Mest utsatt er trolig ringnotflåten, som først og fremst fisker sild og makrell.

I dag fanges fisken i not, heises opp av havet og tømmes i tanker der den dør. Skal denne fisken avlives en og en, enten manuelt eller i en maskin slik som torsken på en fabrikktråler, vil det kreve store investeringer og ombygginger av ringnotbåtene.

Også tradisjonelt garnfiske kan være truet, dersom forskningen viser at fisken lider i garnet.