Regjeringens evalueringsrapport om norske erfaringer fra Kosovo, viser alvorlige svakheter ved Forsvarets beredskap, skriver Aftenposten.

En av de alvorligste svakhetene var at Forsvaret ikke hadde sambandsutstyr til å kommunisere mellom Norge og den norske flystyrken i Italia. "For å kunne ivareta sambandsbehovet til og fra Norge måtte innsatsstyrken låne ulike typer utstyr fra eksterne avdelinger, herunder telefonsentral og satellittsamband, " heter det i rapporten.

Rapporten "Kosovo-krisen: Nasjonal rapport" er først nå tilgjengelig i Norge, lenge etter at tilsvarende rapporter er lagt fram i NATO-land som Storbritannia og Tyskland.

NTB