Flyktningerådet får nesten daglig spørsmål om gjeninnvandring. Til sammen har 110 kosovoalbanske flyktninger på Løren mottak i Oslo reist tilbake til Kosovo, 11 har kommet tilbake. Ledelsen ved mottaket regner med at flere kan komme. Det samme tror man i Flyktningerådet, skriver Adresseavisen.

Kari Mette Monsen i Flyktningerådets Incor-prosjekt (informasjon og rådgivning for hjemvending) har selv besøkt Kosovo:

— Mitt inntrykk er at flere kommer til å returnere til Norge. Dessverre tror nok mange at de kan komme tilbake og få opphold her, i tråd med behandlingen bosnierne fikk.

NTB