— Det haster enormt med å få til døgnåpen forvaltning, og vi satser alt på at det vil skje i løpet av 2003. Mange er allerede sinte og frustrerte over at de ikke kan bruke den nye teknologien til å søke om for eksempel byggetillatelse, sa arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo da han fredag formiddag fikk overrakt utredningen "Uten penn og blekk".

Et offentlig utvalg har sett på hvordan "digitale signaturer" kan gjøre søknader og henvendelser som er sendt over internett like sikre og forpliktende som papirer med søkerens egen underskrift.

— Når vi er sikre på at det vil fungere på en forsvarlig måte, vil det også bli aktuelt med valg på nettet, sier Kosmo til NTB.

NTB