Dermed blir det ingenting av Kosmos planlagte karriere som fylkesmann i Telemark.

– Jeg er jo lei meg, fordi alt var innstilt på at jeg skulle komme til Skien 1. november, men jeg måtte ta en beslutning nå, sier Kosmo til NRK.

Arbeiderpartiet har innstilt Kosmo som sin kandidat, og det er allerede klart at han vil bli valgt av Stortinget.

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. Det skal føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak.