-Det har gått litt tregt, men vi har oppnådd mye allerede, sier Kosmo til NTB.

I Aftenposten tirsdag etterlyser statsminister-kandidat Kjell Magne Bondevik og Venstre-leder Lars Sponheim resultatene av Kosmos arbeid for regelforenkling for folk flest.

"Regjeringen Stoltenberg er en fiasko hvis ikke offentlig sektor om et par år er endret slik at hverdagen er enklere for folk flest", uttalte Kosmo i juni i fjor. Nå mener Arbeiderparti-regjeringens kritikere at fornyelsesfiaskoen kryper stadig nærmere.

-Smuldrer bort Avbyråkratiseringen og fornyelsen er i ferd med å smuldre bort, mener Sponheim.

-Det er påfallende at det ikke foreligger noe mer konkret etter så lang tid, sier Bondevik. Og Terje Osmundsen i rådgivningsfirmaet Future Preview mener Kosmos fornyelsesbestrebelser lider av ikke å være brukerstyrte nok.

Da Kosmo var i Molde tirsdag og snakket til en forsamling statlig ansatte om fornyelsesprogrammet, medga han at fornyelsen gikk noe tregt og at "det kommer til å gå år før vi er mål".

Til NTB sier han at målet om forenkling og strømlinjeforming av forvaltningen står fast, men at han kan forstå at dette kan være vanskelig for enkelte.

-Det har vært en for dårlig respons fra mange etater, og dette vil ta tid, sier han.

-Ikke vetorett Men Kosmo avviser bestemt Sponheims påstand om at han har gitt de ansatte vetorett, og at arbeidet på den måten har stoppet.

-Det jeg har gjort er å gi de ansatte medbestemmelsesrett. Vi holder på å stable på beina omstillingsavtaler med de ansatte som gir trygghet. 30.000-40.000 ansatte skal ikke sies opp, de skal bare gjøre en annen jobb enn tidligere, sier statsråden.

-Er det i det hele tatt oppnådd resultater etter halvannet år?

-Vi har oppnådd kjemperesultater innenfor en rekke sektorer som går på tilgjengelighet og informasjon til publikum. Og at vi har hatt for lite fokus på brukernes behov i dette arbeidet er bare tull. Hele Statskonsultrapporten var vinklet ut fra brukernes behov.

-Hvorfor er Bondevik og Sponheim så ivrige på å kritisere resultatene nå?

-De liker ikke at vi lykkes. Jeg har orientert i Stortinget om arbeidet, og hørte ikke en kny fra dem da, sier Kosmo.

Jørgen Kosmo (nærmest) er stadig på farten med sine visjoner om fornyelse av offentlig sektor, som noen mener begynner å ligne mer og mer på en fiasko. Tirsdag var han i Molde, her sammen med LO-sekretær Mellvin Steinsvoll.
FOTO: SCANPIX