Andelen av personer som går av med pensjon før nådd pensjonsalder er altfor stor. Gjennomsnittsalderen for å gå av med pensjon er nå på 59,5 år. For å sette dette i perspektiv er gjennomsnittlig levealder nå 75,5 år for menn og 81,3 år for kvinner, sa Kosmo i en tale han holdt i forbindelse med åpningen av en arbeidslivskongress i Oslo mandag. Kosmo mener de viktigste årsakene til denne utviklingen er at stadig flere blir uføretrygdet, samt at et økende antall personer ønsker å gå av med pensjon før de fyller 67 år.