HALLGEIR OFTEDAL

Andersen sa i avhøret at han aldri mer skal sette sine bein på åstedet.

Politiavdelingssjef Asbjørn Hansen ved Kriminalpolitisentralen var utrykningsleder fra Kripos under Baneheiaetterforskningen, og ledet rekonstruksjonen som fant sted på åstedet.

Asbjørn Hansen: — En rekonstruksjon blir iverksatt på bakgrunn av en tilståelse eller en forklaring som det festes en viss lit til. Det er en absolutt forutsetning. 17. oktober ble rekonstruksjonen gjennomført, basert på de forklaringer som Jan Helge Andersen hadde gitt. Ved hjelp av figuranter ble forklaringen hans visualisert. Han spilte seg selv under rekonstruksjonen, og forklarte de forskjellige situasjoner som ble fotografert. Politifolk var figuranter i Baneheia.

Førstestatsadvokat Dahl: - Ble han korrigert underveis?

Asbjørn Hansen: - Nei, det var Andersen som styrte det hele. Når rekonstruksjonen skjedde var det noe annerledes vegetasjon enn under drapet. Straks etter at arbeidet på åstedet var ferdig, ble også Jan Helge Andersen avhørt. Det er rutine ved slike saker. Ingen hadde heller innvendinger på måten rekonstruksjonen ble gjennomført på da de ble spurt om dette etter at arbeidet var avsluttet på åstedet.

Politiavdelingssjefen viste deretter bilder fra stedet hvor de tiltalte skal ha stått og sett at to barn badet i Stampa, hvor jentene ble påtruffet, og hvor de ble lokket opp i skogen.

Kriposmedarbeideren forteller at Jan Helge etter hvert ser at Viggo har tatt frem en kniv, og senere kommanderer begge jentene til å ta av seg benklærne. Senere blir jentene bedt om å ta på seg igjen. Etter hvert blir den yngste jenten bedt om å ta av seg alle klærne. Andersen blir sittende med ryggen til. Da skjer det første overgrepet mot den yngste av jentene fra Viggos side. Ifølge Jan Helge Andersen snudde han nok en gang ryggen til situasjonen da Kristiansen skal ha begått overgrepet mot den eldste jenten. Andersen ser deretter at Kristiansen knivstikker og dreper den eldste jenten. Senere blir Andersen kommandert til å begå overgrep mot den yngste jenten, som han senere også blir truet til å drepe.

Under gjennomgangen av rekonstruksjonen i retten flytter ikke Viggo Kristiansen blikket fra bordplaten. Han holder venstrehånden til panna som en slags brem mens han noterer på blokken si.

Asbjørn Hansen gjorde retten oppmerksom på at Andersen under rekonstruksjonen hadde bemerket at noe var forandret på funnstedet. Andersen hadde bemerket at trær var skåret vekk og at området så annerledes ut enn da overgrepene og drapene skjedde.

Ifølge Andersens forklaring under rekonstruksjonen ble kniven som ble brukt under drapene grundig rengjort av Viggo i en søledam like ved åstedet. Kniven ble skrubbet med vann, jord og sand. Andersen bemerket at det var mindre vann i søledammen den dagen drapene skjedde enn under rekonstruksjonen.

Førstestatsadvokat Dahl: - Hvordan var Jan Helge følelsesmessig under rekonstruksjonen ?

Asbjørn Hansen: - Før vi startet rekonstruksjonen, snakket vi sammen. Han syntes det var mye folk som skulle være med, og var litt nervøs på grunn av dette. Under selve rekonstruksjonen klarte han det veldig bra, selv om jeg antar at det må ha vært følelsesmessig sterkt. Utover at han skalv litt på hånden, kom det ikke noen følelsesmessige reaksjoner fra Andersen.

Advokat Fegran leste opp fra Andersens forklaring til politiet etter rekonstruksjonen, der han sa at han måtte se bort når han oppdaget bamsene og kosedyrene som barn hadde lagt ut i Baneheia. Ifølge forklaringen skal han aldri sette sine bein på åstedet flere ganger.