Denne kos-påstanden er slettes ikke tatt ut av løse luften. Den er tvert imot grundig vitenskapelig dokumentert, av forskere ved anerkjente University of North Carolina, USA.

I alt 39 par i alderen 20 til 49 fikk i oppgave å kose og klemme med partneren av dr. Kare Grewen og forskerteamet hennes. Etter kosestunden ble blodtrykk, stresshormone kortisol og mengden av «kjærlighetshormonet» oksytocin målt.

Resultatene av klemmetestene avslørte at jentene hadde størst helsegevinst av kosestunden med partneren sin.

Den kvinnelige halvdelen av parene hadde nemlig lavere nivåer av stresshormonet kortisol i blodet etter klemmingen.

Målingene viste også at den intime nærkontakten hadde senket blodtrykket. Og kjærlighetshormonet oksytocin hadde steget i forhold til tilstanden før klemmingen og kosen. Kvinnene oppnådde altså den største stigningen av det gode og mest nedgang av det mindre gode hormon i blodet, sett fra et helsesynspunkt.

Klem i vei

Det erotiske bladet Cupido, som omtaler denne amerikanske klemmetesten i sitt siste nummer, forklarer metodene som Karen Grewen og forskerteamet benyttet:

Alle de 78 forsøkspersonene i de 39 parene begynte testen med å hvile ut for seg selv i ti minutter. Blodmålinger ble tatt. Etterpå fikk parene kose seg for seg selv i ti minutter, og ble i tillegg oppfordret til å avslutte med en god 20-sekunders-klem. Etter klemmen ble det en ny ti minutters hvilepause for seg selv for de 78 aktørene.

De avsluttende blodmålingene viste at begge parter hadde høyere nivåer av det gode hormonet oksytocin. Og jentene altså klart lavere stresshormonnivå og også senking av blodtrykket.

Helsegevinstene av en god kos og klemming i et parforhold relaterer forskerne derfor ikke uventet til redusert risiko for hjerte— og karsykdommer. Om man klemmer i vei!

HELGE HANSEN