I et brev, som ble sendt onsdag til fornyelsesminister Heidi Grande Røys (SV), vises det til de siste dagers debatt om reiseregningene til tidligere statsråd Kristin Krohn Devold og den tidligere korrespondansen vedrørende forhold knyttet til tidligere statsråd Victor D. Norman (H).

På denne bakgrunn ber komiteen om «en redegjørelse for rutinene for godkjenning og kontroll av reise-, diett— og representasjonsregninger for den politiske ledelse i departementene og oppfølgingen av disse».

Når svaret fra Grande Røys er klart, vil komiteen ta standpunkt til om den skal gå den tidligere forsvarsministeren nærmere etter i sømmene for å avgjøre om hennes reiseregninger skal bli en sak for Stortinget.

Krohn Devold har sagt at hun ikke har brutt regelverket.