Kredittilsynet er fremdeles av den oppfatning at Korsvold ikke var omfattet av egenhandelsregelverket. Etter at Økokrim henla saken er det ifølge Kredittilsynet blitt uklart hvordan loven skal tolkes. Tilsynet vil i fremtiden få problemer med å sørge for at loven overholdes, og velger å påklage til Riksadvokaten for å få en klarhet. I november i fjor ble Åge Korsvold, som daværende sjef for Storebrand og styreformann i Storebrand Kapitalforvaltning, anmeldt av Kredittilsynet. Saken dreier seg om hvem som i et finanskonsern omfattes av bestemmelsen om egenhandel. I september i fjor hadde han inngått flere opsjonsavtaler med Steen & Strøm ASA med millionrabatt. Tilsynet mente at Korsvold gjennom opsjonsavtalen brøt allmennaksjelovens forbud mot å motta godtgjørelse fra andre enn sin arbeidsgiver. For tre uker siden vedtok Økokrim å henlegge saken. Korsvold har hele tiden hevdet at han er uskyldig på alle punkter.