Mannen samtykket fredag i varetektsfengsling.

– På grunnlag av siktelsen og de undersøkelser som kommunen selv har gjort, har rådmannen – med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 15-13 – i dag besluttet å suspendere vedkommende fra sin stilling i Eiendomsforvaltningen. Medarbeideren er i dag underrettet om suspensjonsvedtaket gjennom sin advokat, som har bekreftet at han kan motta dette på vegne av sin klient, opplyser kommuneadvokat Just Finne i en pressemelding.

Suspensjonen gjelder i inntil tre måneder, men vil bli vurdert fortløpende, ifølge kommunen.