Statsministeren svarer et kontant og ubetinget «ja» når Bergens Tidende spør om det virkelig er grunn til å skjerpe oppmerksomheten mot korrupsjon i norsk næringsliv. Flere saker har gjort ham urolig. Det gjelder også andre tilfeller av etiske overtramp.

Bondevik nøler for eksempel ikke med å bruke karakteristikken «pinlig» om rederiene Odfjell og Stolt-Nielsen som uavhengig av hverandre straffeforfølges av amerikanske myndigheter på grunn av ulovlig prissamarbeid. Rederidirektører ydmykes og må tilbringe flere måneder i amerikansk fengsel.

Lærebøkene svikter

— Det som er avdekket er på alle måter usunt, for det er i strid med den åpne konkurransen som vi er helt avhengig av. Reaksjonene fra amerikansk side har i så måte vært en vekker for oss, sier han.

Selv om Norge ligger godt an internasjonalt, viser undersøkelser at vi er dårligst i Norden når det gjelder å hindre korrupsjon. Bondevik er glad for at NHO har lagt seg i selen for å gjøre bedriftene mer bevisst på korrupsjonsfaren. Men for å komme uvesenet til livs oppfordrer han dessuten bedriftene til å utarbeide egne regler for å demme opp mot korrupsjon. Til statsministerens forundring svikter det på ett bestemt punkt:

— Det viser seg at norske lærebøker i bedriftsledelse ikke omhandler dette problemet, og det vil jeg oppfordre lærebokforfatterne til å rette på omgående, sier statsministeren.

Ny og streng straffelov

Han nevner at regjeringen slett ikke har ligget på latsiden for å demme opp mot korrupsjon. På vårparten foreslo den nye og strenge strafferegler mot korrupsjon i privat sektor, og det ble åpnet for nye etterforskningsmetoder ved mistanke om korrupsjon. Ved grov korrupsjon er strafferammen nå inntil ti år, ifølge loven som ble vedtatt i juni.

De nye tiltakene går lenger enn det Europarådets nye konvensjon krever for å bekjempe korrupsjon.

Men det stopper ikke med det. Bondevik nevner også Eva Joly som en viktig drivkraft i myndighetenes korrupsjonskamp, ikke minst gjennom et aktivt informasjonsarbeid.

Smøring forkastelig

— Men fortsatt er vi ikke gode nok. Jeg ser blant annet for meg at vi trenger å bygge opp et tverrfaglig apparat der for eksempel revisorer kan assistere politiet.

— Er vi for blåøyde i Norge?

— Vi har nok vært det, og vi har helt sikkert slappet for mye av i forhold til denne trusselen.

— Forretningsfolk som driver internasjonalt sier åpent at smøring ofte ikke er til å unngå hvis man skal greie å hevde seg. Finnes det noe forsvar for det?

— Det vil jeg svare nei til, selv om det kan finnes gråsoner. Vi må gjøre det vi kan for å sikre oss mot smøring, for her har vi å gjøre med et moralsk spørsmål. Vi får heller risikere å tape kontrakter fremfor å komme i strid med de etiske retningslinjer vi står for, sier statsminister Bondevik.

PINLIG OG USUNT: Statsminister Kjell Magne Bondevik mener at straffesakene i USA mot rederiene Odfjell og Stolt-Nielsen er «pinlig», for det er usunne tilstander som er avslørt.<br/> ARKIVFOTO: DENIS BALIBOUSE, SCANPIX/REUTERS