Det var under eksaminasjonen av politibetjent Jon Repstad at førstelagmannen kom med korrektivet.

Politibetjent Repstad har deltatt i de fleste avhørene av Jan Helge Andersen. Han har også gått opp løypa i Baneheia som Andersen har forklart at han og Kristiansen gikk drapsdagen. Repstad har også besøkt Andersen flere ganger i fengslet i Arendal.

Repstads totale inntrykk av Andersen var at han virket troverdig. Blant annet hadde Andersen fortalt om straffbare forhold som ikke var kjent for politiet, forhold som Andersen og Kristiansen hadde gjort sammen.

Kristiansens forsvarer, advokat Tore Hilding Pettersen lurte på om Repstad kunne tenke seg at dette ble gjort fra Andersens side i et forsøk på å kriminalisere Viggo Kristiansen.

Førstelagmann Asjørn Nes Hansen reagerte da tredje-fjerde gang på en drøy time overfor Pettersen. Nes Hansen ønsket ikke at vitnet skulle komme med vurderinger, bare hva de hadde sett og hørt. Pettersen fremholdt at han bare ville ha en annen vinkel på vurderingene.