Partene overlater spørsmålet om pris på kopierte sider til den offentlige vederlagsnemnda for endelig avgjørelse. Spørsmålet om betaling for utskrifter fra internett overlates også til nemnda, framgår det av en pressemelding fra partene.

Siden den forrige kopieringsavtalen mellom Kopinor og KS utløp ved nyttår har det ikke vært tillatt å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale, noe som blant annet har skapt problemer i skoleverket.