Arbeidet gikk sin gang, og ingen hang over pultene sine i oppløst krampegråt. For egentlig var de nok forberedt på det verste. At Stortinget ville følge regjeringens forslag om å flytte åtte tilsyn ut av Oslo. Og Konkurransetilsynet til Bergen.

— Det er klart vi er fryktelig skuffet. Skuffet fordi politikerne nå bevisst reduserer tilsynets betydning i flere år fremover. Først de tre årene frem mot flyttingen, så de årene det tar å bygge opp en slagkraftig enhet i Bergen.

Det sier tillitsvalgt Anne-Turid Steinsvik i Juristforbundet. Sammen med tillitsvalgte fra de andre tilsynene har hun drevet intens lobbyvirksomhet på Stortinget de siste månedene.

Men forgjeves.

— For det er ingen tvil om at Konkurransetilsynet vil bli betydelig faglig svekket over lang tid. Det kreves mange år å bygge opp den kompetansen i Bergen, som vi nå har her i Oslo, sier hun.

Få vil flytte

Da statsråd Victor Norman la frem sitt forslag om utflytting før jul i fjor, ble det straks gjort en intern undersøkelse om hvor mange som ville bli med på lasset til Bergen.

Resultatet ble tre - av 106 ansatte.

— Hvordan er stemningen i dag, når dere vet utfallet?

— Det vet jeg ikke. Vi har ikke laget noen ny oversikt. Problemet er jo ikke at folk ikke vil flytte til Bergen. Det er jo en flott by som alle bare snakker pent om. Men folk kan rette og slett ikke, av familiehensyn. Mange har ektefelle i jobb her i Oslo, barn i skole og barnehage, og nær tilknytning til sitt nærmiljø.

— Men, vi får jo se hva som skjer fremover.

— Hva med deg selv, du har en god jobb som seniorrådgiver, kommer du til Bergen?

— Det har jeg ingen planer om, smiler Anne-Turid Steinsvik. Og legger forsiktig til:

— Men man kan jo aldri vite.

Blir svært dyrt

Hun mener dessuten det blir svært dyrt for staten å ha et så Oslo-relatert tilsyn som Konkurransetilsynet i Bergen.

— Vi regner med at 85 prosent av de selskapene vi kontrollerer, ligger i nærheten av Oslo. Så her blir det mye reising. Dessuten har vi et utstrakt internasjonalt samarbeid, med mye reising. Utgiftene til flybilletter og diett blir store.

— Men for oss virker det som om politikerne ikke har tenkt på økonomien i det hele tatt. Som en av politikerne vi møtte sa:

— Økonomien, nei, den bare snakker vi oss bort fra.

For øvrig regner Steinsvik med at samarbeidet mellom de tillitsvalgte i alle åtte tilsyn vil fortsette frem mot den endelig avgjørelsen i Stortinget i begynnelsen av juni.

Ført da er slaget endelig tapt.

Før det kan det bli både protester og markeringer. I kontrollerte former, vel å merke.

EN ANNEN KULISSE: Nå må de ansatte ved Konkurransetilsynet bytte ut «Christian Radich» med «Statsraad Lemkuhl», som utsikt fra spiserommet, når tilsynet flytter til Bergen. Stemningen var dempet, men kontrollert, rundt lunsjbordet i går.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND