— Vi synes en kontroll av det elektriske anlegget gir ekstra trygghet og derfor har vi valgt å få anlegget sjekket, sier Hilde Margrethe Engedal.

Kontrollen kan sånn sett være på sin plass ettersom det elektriske anlegget og bruk av elektriske artikler er skyld i fire av ti boligbranner.

— Kontrollene er rettet mot å begrense brannfaren, sier Fred Aronsen, skadeforebygger i Gjensidige Forsikring.

1500 kroner

Familien Engedal overtok huset i Kalkveien i Kristiansand i februar i år. Selv om de var rimelig trygge på at det sto bra til med det elektriske anlegget i huset ønsket de å få det sjekket.

1500 kroner kostet det å få Kai Arne Arnesen fra YIT til å gå gjennom det elektriske anlegget i huset på en liten time.

På den tiden gjøres det forskjellige tester, både visuelt og med måleapparater.

— Vi bruker blant annet et apparat for å måle jordingsfeil i sikringsskapene og sjekker temperaturen med en infrarød temperaturmåler. Poenget er å finne ut om alt er slik det skal være. Sjekken er rettet mot de mest brannfarlige delene av det elektriske anlegget, sier Arnesen.

Han gjennomførte sjekken etter retningslinjene for bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for installasjon innen elektrofag (NELFO).

For å oppnå rabatt på boligforsikringen etter å ha gjennomført en slik sjekk, krever noen selskaper at sjekken utføres etter deres egne retningslinjer. Andre godkjenner sjekken basert på NELFOs retningslinjer.

Klassiske mangler

Det ble ikke finnet store feil på huset, som er fra 1981.

— Det er noen klassikere som går igjen også her. Sikringsskapet har litt for høy temperatur, men det er ikke noe farlig. I tillegg er det brukt skjøteledning på en lampe som er permanent plassert og en ikke fastmontert lampe på et barnerom. Dette er ting som blir påpekt og anbefalt utbedret, men ikke pålagt. Det vil ikke by på problemer å få forsikringsrabatten her, sier Arnesen.

— Godt å høre. Vi trodde huset var i god stand, for svigerfar som vi kjøpte det av har vært nøye. Vi var selvsagt spent på om det ble funnet noe, sier Engedal.