Ifølge britiske undersøkelser som ble offentliggjort i mars i år, hadde minst 40 prosent hatt symptomer på kontorsyke.

Økt sykefravær — Dette betyr økt sykefravær og betydelig reduksjon av arbeidsevne og arbeidsinnsats. Det betyr også økt risiko for å gjøre feil, samt dårligere produksjon i arbeidet, sier professor Kjell Aas ved Voksentoppen universitetsklinikk til NTB.

De vanligste symptomene på kontorsyke er hyppige luftveisinfeksjoner, hodepine, følelse av ekstrem tretthet, konsentrasjonsproblemer, og tørre, irriterte slimhinner.

Utslagene er individuelle. De kan være bagatellmessige med følelse av tørr luft og irriterte slimhinner i øyne og nese. Enkelte særlig uheldige kan få alvorlige og invalidiserende plager av kronisk art. Arbeidstakere med astma, allergi eller annen overfølsomhet blir verre, men kontorsyke opptrer uavhengig av allergiske plager.

— Når flere personer i en stor arbeidsstokk får symptomer på inneklimasykdom, er det meget sannsynlig at det er noe galt med innemiljøet på arbeidsstedet.. Da bør det skje en kartlegging, sier Aas. NTB