— Økningen i eksport gjenspeiler økningen i arbeidsinnvandringen til Norge fra Polen, sier direktør Hilde Olsen i Nav.

Totalt var det imidlertid færre kontantstøtteutbetalinger i fjor enn året før. I alt 38.753 personer mottok kontantstøtte ved utgangen av desember. Det er 6.775 færre mottakere enn i 2007. Sammenlignet med år 2000 har det vært en nedgang i antall mottakere på hele 46.193.

Nedgangen skyldes at flere barn har fått barnehageplass, mener Hilde Olsen.

Hva synes du om kontantstøtten? Si din mening i feltet under!