Stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide foreslår sammen med tidligere Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen å fjerne kontantstøtten. I programarbeidet for Høyre går de to inn for en «utfasing på sikt».

Men Høyres kvinnepolitiske leder Linda Cathrine Hofstad Helleland raser over forslaget:

– Jeg er overrasket over at noen i Høyre mener man skal fjerne valgfriheten til småbarnsforeldre som allerede føler seg presset inn i Arbeiderpartiets stramme rammer. Jeg tar det ikke som veldig sannsynlig at de vinner fram med forslaget sitt på landsmøtet, sier Hofstad Helleland til Dagbladet.

Et flertall i Høyres programkomité har formulert et endringsforslag, der det heter at Høyre skal jobbe for å «videreutvikle kontantstøtten».

Høyrekvinnene varsler at de kommer med et eget forslag på landsmøtet, der de ber om en gjennomgang av kontantstøtten. De mener at en evaluering vil avdekke at beløpet i dag er for lite, og at ordningen dermed blir styrket.

Eriksen Søreide sier at hun ikke har konkludert, men vil ha debatt.

– Det er interessant å tenke seg om man skal øke kontantstøtten betraktelig for noen og fase den ut for andre, eller om man kan finne helt andre løsninger for å gi småbarnsfamilier valgfrihet, sier hun.

Høyres landsmøte er i Oslo 8. til 10. mai.

Hva mener du om kontantstøtten? Si din mening her.