Barne— og familieminister Valgerd Svarstad Haugland har på tampen av året måttet be Stortinget om å omprioritere budsjettet sitt. Bevilgningene til utbetalt kontantstøtte, samt administrasjon av ordningen, er justert opp med til sammen 212 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Samtidig er utbetalingene til barnehager justert ned. Det er altså bygget færre barnehageplasser enn planlagt i år, mens langt flere enn beregnet har benyttet kontantstøtteordningen fullt ut.

Dersom utviklingen går i samme retning neste år, vil utbetalingene til kontantstøtte kunne passere 3 milliarder kroner, medgir barne- og familieministeren. Regjeringen har i 2000-budsjettet bare budsjettert med drøyt 2,8 milliarder kroner.

NTB