Torsdag ble det kjent at regjeringen vurderer å kutte kontantstøtten i statsbudsjettet for neste år.

Like etter hasteinnkalte Kristelig Folkeparti til pressekonferanse. Her lanserte partileder Dagfinn Høybråten en ny og utvidet kontantstøtte: 50000 kroner for første barn, 4.000 for andre. Han la til at det var en forutsetning for KrF å gå i regjering, at kontantstøtten blir styrket.

Ikke nok med det. KrF vil mangedoble engangsutbetalingene av fødselspenger, fra dagens beløp på 35 000 kroner, til 140 000 kroner.

– Romslig økonomi er viktig for dem som velger å få barn, sier han.

Omstridt ordning Det var daværende statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) som tvang på plass kontantstøtten under forhandlingene om sentrumsregjeringen (KrF, SP, V) høsten 1997. Ifølge forhandlingsprotokollen fra den gang, måtte Bondevik true med å bryte forhandlingene, for å få de to andre partiene på plass i saken.

Siden har ordningen stått fast. Men i Soria-Moria-erklæringen til Stoltenberg-regjeringen heter det at kontantstøtten skal legges om, når full barnehagedekning er oppnådd. Det målet blir nesten nådd i år, med unntak for Oslo. Bergen og et par andre Høyre-styrte kommuner.

Når regjeringen samles til budsjettkonferanse på Hadeland denne helgen, er derfor avvikling av kontantstøtten et tema.

Borgerlig sprik Det er ikke klart hvilken form kontantstøtten får dersom en borgerlig regjering overtar. I hvert fall spriker programutkastene betydelig.

KrF vil altså beholde, og utvide dagens ordning med kontantstøtte til alle barn mellom ett og tre år, som ikke går i barnehage. En lik ordning for alle, uansett.

Venstre vil samordne kontantstøtten med barnetrygden, og beskatte ytelsen, for å få en mer rettferdig fordeling.

Frp, som en borgerlig regjering vil være avhengig av, stiller krav til kontantstøtten. Man må søke om den, – og oppfylle en del kriterier av hensyn til barnets ve og vel, som det heter i Frps programutkast.

KONTANT: Straks nyheten ble kjent at regjeringen vurderer å fjerne kontantstøtten, hasteinnkalte KrF-leder Dagfinn Høybråten pressen for å fortelle av kontantstøtten blir valgkampsak, og fødselspengene skal øke til 140 000 kroner,- per barn
Håvard Bjelland