I går kveld vedtok Kirkemøtet at statskirkeordningen i Norge bør oppheves og erstattes av en fri folkekirke, som er herre i eget hus, men som får sine ytre rammer fastsatt gjennom en helt ny kirkelov. Dermed vil Kirken fortsatt stå i en særstilling i forhold til andre trossamfunn. Vedtaket skjedde med hele 69 mot 17 stemmer. Mindretallet ønsker fortsatt statskirke.

Men Kirkemøtet ønsker ikke at noen risikerer å bli avvist fra Kirkens tjenester fordi de ikke har betalt medlemskontingent. Dåpen må være det eneste kriteriet for medlemskap. I stedet må Den norske kirke finansieres av staten, mens kommunene bør ha ansvaret for kirkebyggene, heter det i vedtaket.

Økonomi er en omfattende del av Kirkemøtets ønske om en helt ny kirkeordning. Kirkens øverste organ mener det på et senere tidspunkt kan være aktuelt å innføre en almen livssynsavgift, som innkreves over skatteseddelen med en tilsvarende reduksjon i skattenivået. En slik avgift kan markere tros— og livssynssamfunnenes egenart og særlige rolle i samfunnet.

I stat/kirkedebatten på Kirkemøtet fredag uttrykte flere frykt for at Kirken kan få svekket økonomi etter en skilsmisse fra staten. I vedtaket pekes det derfor på at den økonomiske situasjonen i Kirken er bekymringsfull, og at en ny kirkeordning vil kreve både økt bemanning og mer penger, hevdes det.

Sist tirsdag tapte Arne Grønningsæther, som lever i homofilt partnerskap, knepent kampen om ledervervet i Kirkerådet. Lørdag ble han valgt inn som fast medlem. Bjørgvins representant i Kirkerådet blir kirkeverge Sissel Vartdal.