Dette er den høyeste årsveksten siden 1991. En av hovedårsakene var en kraftig økning i prisene på drivstoff, som igjen skyldtes den markante stigningen i oljeprisen. Bensinprisene økte i gjennomsnitt med 14,1 prosent fra 1999 til 2000.

Etter september har bensinprisene vist en fallende tendens, og i desember var prisene 6,7 prosent lavere enn i september. Siste måned falt prisene med 4 prosent.

Høye drivstoffkostnader påvirket også billettprisene på flyreiser, som steg med 15,3 prosent i gjennomsnitt i fjor.

Gruppen bolig, lys og brensel steg med 4,8 prosent fra 1999 til 2000, mens elektrisitetsprisene steg med 5,5 prosent.NTB