• Jeg forstår ikke hvordan denne brannen kunne utvikle seg som den gjorde, sier Kommandør Geir Kilhus i Forsvarets Logistikkorganisasjon/Sjø.

Kilhus var med på å utvikle og konstruere forsvarets nye mineryddingsfartøyer på 90-tallet.

Unngå branntilløp

Han sier mineryddingsfartøyene er konstruert spesielt med tanke på å unngå at branntilløp oppstår og får utvikle seg.

— Vi har passiv beskyttelse med en rekke materialer som skal hindre brannspredning og branntilløp. I maskinrommet har vi aktive slukkesystemer som enten fyller maskinrommet med tungtskum eller vanntåke. I tillegg er det brannslanger med saltvann for nedkjøling.

Gilhus befinner seg i London og har ikke førstehånds kunnskap om det som har skjedd, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag. Han sier fartøyet er utstyrt med doble skrog, og med god avstand mellom de to maskinrommene, noe som skulle gjøre spredningsfaren mindre.

— Selv om det brenner i et maskinrom så skal fartøyet få strøm, saltvann og ferskvann fra det andre maskinrommet.

Gilhus har merket seg at brannen har blusset opp igjen etter at slokkingen pågikk i to timer. Det kan være kritisk.

Tåler en times brann

— Skroget er av plastikk, og en brann bør derfor ikke pågå for lenge. Da smelter kjernen og avgir giftige gasser. Men nettopp fordi skroget er av plastikk er det gjort alt som er teknisk mulig for å forebygge slike alvorlige utfall. Skroget skal dessuten tåle brann i over 60 minutter før kjernen smelter.

— Normalt skal slukkesystemet ta en brann i startfasen, men er det kommet store mengder gassolje (brennstoff) på kort tid, han kanskje ikke slukkesystemene tilstrekkelig kapasitet. Det er noe av det vi må avklare i ettertid, sier Kilhus.

Gilhus kjenner ikke til at det tidligere har vært alvorlige branntilløp om bord i mineryddingsfartøyene. Han er trolig landets fremste ekspert på konstruksjon av marinefartøyer, og har sittet med et totalansvar for den konstruksjonen som er benyttet.

— Det er utrolig trist å oppleve det som nå har skjedd. Akkurat nå er jeg mest takknemlig for at det ikke har gått med menneskeliv, sier Kilhus.