I timen etter lunsjpausen var det kun Lars-Erik Andersen som så ut til å slite med trøttheten. 29-åringen gjespet flere ganger, men gjorde det langt mer diskret enn Ikmet Kodzadziku tidligere i dag.

Den svenske 25-åringen pådrog seg sorenskriver Helge Bjørnestads vrede da han demonstrativt viste at han synes det er kjedelig å sitte i rettssalen under statsadvokat Tor Christian Carlsens innledningsforedrag.

— Den type gjesp vil vi altså ikke ha. Forsvarer, du får ta det opp med tiltalte, tordnet sorenskriveren.

Bjørnestad varslet med det at han kommer til å kreve at samtlige aktører oppfører seg etter beste evne. Og akkurat det ser de tiltalte ut til å ha fått med seg, for etter lunsj virket alle konsentrerte da Carlsen fortsatte med innledningsforedraget.

David Aleksander Toska (30) og Johnny Thendrup (40) tittet riktignok en del rundt seg i salen, og Kjell A. Schumann (39) var tidvis mer opptatt av forsvarerens PC enn statsadvokaten. Men ellers så konsentrasjonen i "Festning Forus" ut til å være på topp, i sorenskriver Bjørnestads ånd.