— Det er foreløpig ikke klart om dette vil bli gjort. Nå skal tilsynet vurdere hvilke konsekvenser oppkjøpet får for konkurranseforholdene på det norske markedet, opplyser juridisk direktør Elisabeth Roscher i Konkurransetilsynet til NTB.

Det vil i tilfelle være første gang Konkurransetilsynet benytter sin rett til å vedta midlertidig forbud mot ett oppkjøp.

— Vi har hatt denne retten til å gripe inn mot oppkjøp som fører til vesentlige begrensninger av konkurransen i ett års tid. Den gir oss mulighet til å gripe inn raskt, men det er ikke sagt at vi vil gjøre bruk av den nå, framholder Roscher.

Få aktører Hun mener det er "overveiende sannsynlig" at SAS' kjøp av Braathens vil få konkurransebegrensende konsekvenser:

— Det er jo et begrenset antall aktører på det norske markedet.

SAS og Braathens informerte mandag Konkurransetilsynet muntlig om sine planer. Tirsdag får tilsynet skriftlig melding fra partene. Dersom ikke Konkurransetilsynet iverksetter et midlertidig forbud mot kjøpet, har de seks måneder på seg til å vurdere det. Dersom tilsynet vurderer inngrep skal partene ha beskjed innen tre måneder.

Vilkår- Aktuelle inngrep kan etter konkurranseloven være forbud mot kjøpet eller tillatelse på vilkår, for eksempel ved at en av partene avhender deler av sin virksomhet til andre flyselskaper, sier Roscher.

Hun understreker at eventuelle inngrep skjer på bakgrunn av kompliserte økonomiske analyser, der det også vurderes om eventuelle effektivitetsgevinster er så store at de helt eller delvis oppveier konkurransebegrensningen.

NTB