Nærmere tretti personer er på plass i Konkurransetilsynet i Bergen. Mange av dem som ikke ønsket å flytte har allerede ombestemt seg.

For å få best mulig kontakt med byens økonomer og jurister har konkurransedirektøren satt i gang to diskusjonsforum for å stimulere det faglige miljøet.

Når vi igjen feirer jul er nesten halve staben i Konkurransetilsynet på plass i Bergen. Sjefen sjøl trives så godt her vest at han ønsker å kjøpe eller leie bolig.

— Ja, jeg teller virkelig på knappene, og jeg er på jakt etter et hyggelig og sentralt sted å bo, sier konkurransedirektøren til Bergens Tidende. Han arbeider gjennomsnittlig to-tre dager i uken her i byen. Når flyttingen er gjennomført i løpet av neste år, blir han her hele arbeidsuken.

Knut Eggum Johansen (61) fikk i Statsråd i går fornyet sitt åremål som konkurransedirektør for nye seks år. Han kan av flere grunner være tilfreds - og han legger ikke skjul på det. Den møysommelige og kompliserte flyttingen av en hel statsetat på 120 ansatte fra en by til en annen er i rute. Og den ene medarbeideren etter den andre bestemmer seg for å slå lag med ham vestover til de hyggelige kontorene i den gamle telegrafbygningen.

Folk ombestemmer seg

I underkant av tretti personer er allerede på plass. De fleste av dem er riktignok nyansatte. Men elleve av dem som arbeidet i tilsynet i Oslo da Stortinget fattet det omstridte flyttevedtaket, har inngått avtale om å bli med på lasset. De fleste er for øvrig på plass i Bergen.

Eggum Johansen ser ikke bort fra at et tjuetall personer vil ha flyttet med fra Oslo i løpet av 2005. Da vil staben totalt telle om lag 50 ansatte her.

— Jeg opplever stadig at folk som ikke ønsket å flytte etter hvert ombestemmer seg. I tillegg har de som ikke greier å få ny jobb i Oslo krav på å bli tilbudt jobb på kontoret her i Bergen, sier han.

— Men vi går inn i en spennende og nær sagt kritisk fase. Direktøren krysser fingrene og håper at også flest mulig av nøkkelpersonellet - mellomledere og seniormedarbeidere med høy kompetanse - blir med på flyttesjauen. Han omtaler denne gruppen som «kritisk kompetanse».

Teller på knappene

— Det gjelder 25-30 personer som vi er helt avhengig av for å få arbeidet gjort. Mange av dem har av private og familiære grunner ikke så lett for å bryte opp. Noen av dem teller likevel på knappene. Jeg har inngått kontrakt med en del av dem som ikke kan flytte om likevel å bli værende i Konkurransetilsynet ut 2006, sier Eggum Johansen.

— Det tar tid å bygge opp ny kompetanse. Men tilgangen på fagøkonomisk kompetanse er veldig god her i Bergen, og oppbyggingen av relevant juridisk kompetanse er i god gjenge. For å inspirere studenter som vil satse på «våre fagområder» vil Konkurransetilsynet hvert år dele ut en pengepris for den beste masteroppgave innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, opplyser han.

Fall i «produksjonen»

Eggum Johansen har allerede knyttet til seg nye ledere som spiller en nøkkelrolle i det daglige. Avdelingsdirektør Jostein Skaar fra Os er en av dem. Han arbeidet som seksjonssjef i Konkurransetilsynet noen år på 90-tallet, men dro så til NHH for å ta doktorgraden på en avhandling om markedsmakt i elektrisitetsforsyningen. Det var midt i blinken med tanke på en ny karriere i Konkurransetilsynet, og det var som hånd i hanske at Stortinget fattet flyttevedtaket omtrent da han var ferdig.

— Vil flyttefasen føre til en mer laber aktivitet i tilsynet?

— Vi er absolutt sårbare, og mye avhenger av hvordan det utvikler seg med den «kritiske kompetanse», som jeg var inne på. Det kan i en viss periode bli vanskelig å unngå et visst fall i «produksjonen». Og for å motvirke det stresset som selve flyttingen medfører satser jeg bevisst på å gi medarbeiderne interessante og utviklende oppgaver.

Ingen blåkopi

Direktør Eggum Johansen understreker sterkt at han ikke ønsker å bygge opp et konkurransetilsyn i Bergen som er en blåkopi av det vi har i dag. Flyttingen gir god anledning til nyorganisering med arbeid basert på bl.a. prosjektgrupper og med de aller nyeste elektroniske hjelpemidler. Det foregår et omfattende prosjektarbeid der medarbeidere i Oslo og Bergen jobber sammen. Dessuten har han lagt seg daværende administrasjonsminister Victor D. Normans ord på sinne, nemlig at Konkurransetilsynet skal kunne drive mer effektivt i Bergen. I tillegg skal det kunne drives billigere.