Av NTB og Krister Hoaas

Regjeringen er enig med Ap og SV, som i en pressemelding fra KrF blir omtalt som "avtalepartene" om at åtte statlige tilsyn skal flyttes ut fra hovedstaden.

Betingelsen for støtten er at regjeringen forplikter seg til å gjøre avtaler opposisjonspartiene om den politiske styringen av hvert enkelt tilsyn.

De åtte tilsynene er Arbeidstilsynet, Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Post— og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet og Petroleumstilsynet. Beslutningen innebærer at til sammen 900 arbeidsplasser vil bli flyttet ut av Oslo.

Det betyr trolig 100 nye arbeidsplasser til Bergen. Beslutningen innebærer samtidig at til sammen 900 arbeidsplasser vil bli flyttet ut av Oslo.

— Vi sørger for at de ansattes rettigheter er godt sikret og ivaretatt. Vi ønsker at flest mulig flytter med tilsynene. Avtalen sikrer at de som ikke ønsker å flytte med, får aktiv bistand til å få ny jobb i Osloområdet, sier saksordfører Ola T. Lånke (KrF) og Olemic Thommessen (H) fra Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i en pressemelding.