— Vi har kommet fram til at dette likevel ikke er noen sak for oss da det ikke medfører noen konkurransemessige begrensninger, sier informasjonsdirektør Elin Kleven i Konkurransetilsynet til Kampanje.

TV 2 Gruppen offentliggjorde 20. desember at selskapet hadde inngått avtale med Nettavisens eiere, Spray Network NV og morselskapet Lycos Europe NV, om kjøp av 100 prosent av aksjene i Nettavisen.

Konkurransetilsynet hadde 9. januar et møte med TV 2-Gruppen, der sakens fakta ble belyst.