Konkurransetilsynet varslet SAS Braathens 4. juli 2005 om et overtredelsesgebyr på inntil 30 millioner kroner for påstått misbruk av dominerende stilling på ruta Oslo – Ålesund.

SAS Braathens ga tilsvar 3. oktober 2005 og imøtekom påstanden om misbruk av dominerende stilling.

– Vi synes det har tatt svært lang tid før Konkurransetilsynet har fattet beslutning i denne saken, men er selvsagt veldig glade for at de nå har kommet fram til at vi ikke har handlet i strid med loven slik vi har hevdet helt siden varslet kom i juli 2005, sier viseadministrerende direktør Johnny Skoglund en pressemelding.