Etter å ha lest taleutkastet til en amerikansk general, returnerte han det med følgende bemerkninger: «For mange passiver og for mange ere». «Hva mener du?» Spurte generalen. Og Churchill forklarte: «For mange latinske flerstavelsesord som 'systematis ere ', 'priorit e re ', 'finalis ere '. Og så passivene! Tenk hvis jeg i min tale ikke hadde sagt 'Vi skal kjempe på strendene!', men i stedet: 'Fiendtligheten mot vår motstander vil bli innledet ved den kystlige perimeter.»